Klageoplysninger

Hvis du mod forventning har en klage over en ydelse leveret af os, er du velkommen til at kontakte os for at finde en løsning.
Alternativt kan klagen indgives til Byggeriets Ankenævn, Nørre Voldgade 106, 1358 København K. Du kan klage til Byggeriets Ankenævn via www.byggerietsankenaevn.dk.

Hvis du er beboende i et andet EU-land end Danmark, kan EU-Kommissionens online klageportal benyttes. Klage indgives her: http://ec.europa.eu/odr.
Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse: info@totalgulve.dk